ניוזלטר

התובע הייצוגי משך תביעה בסך 4 מיליארד ש”ח שהגיש נגד המועצה להסדר ההימורים בספורט, לקוחות ERCG

יוני 2021
תחרות והגבלים עסקיים

עמיתי מגדל, לקוחות ERCG, יפוצו ב-12 מיליון שקלים לאחר הסכם פשרה בתביעה ייצוגית נגד חברת הביטוח מגדל

יוני 2021
שוק ההון, ניירות ערך ומימון

בית המשפט העליון בפסיקה לטובת לקוחות ERCG: חוק חובת המכרזים אינו חל על רכש אוטובוסים לצורך הפעלת תחבורה ציבורית בישראל

יוני 2021
תחבורה
תחרות והגבלים עסקיים

הליך הבוררות בין המדינה לבין מפעלי ים המלח הסתיים וזיכה את המדינה, לקוחת ERCG, ביותר ממיליארד שקל של תמלוגים נוספים

דצמבר 2019

הליך הבוררות בין המדינה לבין מפעלי ים המלח בשאלת התמלוגים המגיעים למדינה משנת 2000 ואילך הגיע לסיומו עם מתן פסק בוררות בחודש אפריל 2019 לטובת המדינה, לקוחות ERCG

מיסוי ומחירי העברה

בית המשפט אימץ את חוות דעתו של פרופ’ אשר בלס במלואה במחלוקת בקשר לקרקעות ותחנות תדלוק

ספטמבר 2017
נדל"ן

בית המשפט המחוזי בחיפה פסק לטובת חברת נמל חיפה, לקוחות ERCG, בתביעה שבז”ן הגישה נגדה וכן בתביעה הנגדית שהגישה נמל חיפה נגד בז”ן

יוני 2017
פרופ’ אשר בלס העיד מטעם נמל חיפה. בעקבות הפסיקה חויבה בז”ן לשלם לנמל חיפה את דמי התשתית עבור ייבוא נפט באמצעות המקשר הימי
תחרות והגבלים עסקיים
אומדן נזק
אנרגיה ותשתיות

בית המשפט העליון קיבל את בקשת רשות הערעור של מכבי שירותי בריאות, לקוחות ERCG

ינואר 2017

בית המשפט העליון קיבל ב- 23 אוקטובר 2017 את בקשת רשות הערעור של מכבי שירותי בריאות, לקוחת ERCG , וקבע כי אין מקום לאפשר הגשת תביעה נגזרת של חבר קופת חולים בשמה של הקופה

בריאות
מדיניות ציבורית ופיקוח

בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק לטובת חברת נמלי ישראל, לקוחות ERCG, בתביעה שהוגשה נגדה על סך של 275 מיליון שקלים בגין גביית יתר של אגרות נמל שהוגשה על ידי 20 יבואניות

נובמבר 2016

פרופ’ אשר בלס העיד מטעם חברת נמלי ישראל

תחרות והגבלים עסקיים
אומדן נזק

חוות דעת של פרופ’ בלס הביאה לזכייה של המדינה בהליך הבוררות נגד זכיין הרכבת הקלה בת”א

אוגוסט 2016
תחבורה

חוות דעת של פרופ’ אשר בלס הביאה לדחיית תובענה ייצוגית ולכך שהצד שכנגד ויתר על חוות דעתו

מאי 2016
שוק ההון, ניירות ערך ומימון

חוות דעת של ERCG הובילה לניצחון בבית המשפט העליון

מרץ 2016

שופטי בית המשפט העליון אימצו את חוות הדעת של פרופ’ אשר בלס ופרופ’ חיים בן-שחר וקבעו כי הצעת הרכש העצמית של אי.די.בי. פיתוח נעשתה במחיר הוגן

הערכת שווי
שוק ההון, ניירות ערך ומימון