תקשורת

ל-ERCG ניסיון רב בניתוח כדאיות כלכלית של מיזמי תקשורת ובעלי היכרות מעמיקה עם הענף, במיוחד בתחום ההגבלים העסקיים.

אנו מספקים שירותי ייעוץ כלכלי במגוון תחומים ובהם:
• גיבוש תכנית עסקית למיזמי תקשורת
• הערכת שווי של פעילות תקשורתית
• בחינת כדאיות כלכלית של עסקאות מיזוג ורכישה
• הגבלים עסקיים והשלכות ענפיות של עסקאות מיזוג ורכישה
• תמחור שימוש בתשתיות תקשורת
• אמדן עלויות ושיעורי התייעלות
• ניתוח כלכלי של תכניות הזרמות

רשימה חלקית של חוות הדעת שנכתבו על ידי ERCG בתחום התקשורת:
חוות דעת אשר בלס, חיים בן-שחר ורועי בס, בענין התכנית העסקית של מיזם הסיבים האופטיים, עבור חברת החשמל (יולי 2016).

חוות דעת אשר בלס בעניין הכדאיות הכלכלית של עסקת מיזוג בזק ו-YES עבור בעלי מניות המיעוט בבזק (מרס 2015).

חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין תגמול נושאי משרה בכירים מבוססת הערכת שווי (מרס 2011).

חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין הערכת שווי של פעילות התקשורת של חברת החשמל לישראל בע”מ (נובמבר 2010).

חוות דעת אשר בלס בעניין תמחור השימוש בתשתית הלוויין על ידי בעלי רישיון מיוחד, הוגש למשרד התקשורת (אוגוסט 2007).

דו”ח חיים בן-שחר, אשר בלס, דוד ג’נסוב וחנן לביא בעניין חבילות שירות (“בנדל”) של טלפוניה וטלוויזיה רב ערוצית – השפעת החלטות משרד התקשורת על רווחת הציבור ועל מעמדה של חברת YES (אוקטובר 2004).