שוק ההון, ניירות ערך ומימון

ל-ERCG ניסיון רב במחקר וייעוץ כלכלי בתחומי תמחור עסקאות מיזוג ורכישה, ובחינת שאלת הנזק למשקיעים וסוגיות בממשל תאגידי.

אנו מספקים שירותי ייעוץ כלכלי במגוון תחומים ובהם:
• הנפקות והצעות רכש
• אומדן מחיר ההון והתשואה הנדרשת
• תמחור אופציות ואומדן נזק
• ייעוץ באשר להחלטות לגיוס כספים
• הקצאת מניות המאופיינות בזכויות שונות
• אמות מידה כלכליות לבחינת ביצועים של בעלי תפקיד

רשימה חלקית של חוות הדעת שנכתבו על ידי ERCG בתחום שוק ההון, ניירות הערך והמימון:
חוות דעת אשר בלס בעניין הצעת הרכש של צור שמיר אחזקות בע”מ למניות הציבור בביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע”מ בבית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו תנ”ג 31363-04-20 (מאי 2021).

חוות דעת אשר בלס בעניין בקשה לאישור תובענה ייצוגית בעניין נזק שנגרם לעמיתי מגדל בבית המשפט המחוזי מרכז- לוד ת”צ 19990-09-15 (ינואר 2019). לניוזלטר

חוות דעת ועדות אשר בלס בעניין הכדאיות הכלכלית של הסדר החוב ב”צים” עבור בעלי מניות המיעוט של החברה לישראל (יולי 2017).

חוות דעת אשר בלס בעניין בקשה לאישור תביעה כנגזרת בעניין אמוץ חורב נ’ י.ו.א.ל אויל אקספלוריישן בע”מ ואחרים (יוני 2016).

חוות דעת אשר בלס בעניין בקשה לאישור תובענה כייצוגית, ניר צרפתי נ’ פורטיסימו ניהול הון בע”מ ונפתלי שני ת.צ 41731-10-13 (דצמבר 2014). לניוזלטר

חוות דעת בעניין בקשה לאישור תביעה כתביעה נגזרת תנ”ג 0339-09-01 רהב נ’ דלק חברת הדלק הישראלית בע”מ ואח’ תנ”ג 0339-09-01 (אוקטובר 2013).

חוות דעת אשר בלס בעניין בקשה לאישור תביעה כתביעה נגזרת תנ”ג 2046-12 הייט נ’ מליסרון בע”מ ואח’, בבית המשפט המחוזי תל אביב – יפו תנ”ג 2046-12, (אפריל 2013).

חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין הצעת הרכש העצמית המלאה של אי די בי חברה לפתוח בע”מ, בבית המשפט המחוזי תל אביב-יפו, ת.א. 1543/09 (מאי 2010).לניוזלטר