פעילות אקדמית וציבורית

הוראה ומחקר

מכללת אשקלון, החוג לכלכלה ובנקאות, פרופסור חבר (2008 ואילך), ראש התכנית לתואר שני בכלכלה יישומית (2022 ואילך).

האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג לכלכלה, מרצה מן החוץ, ארגון תעשייתי וכלכלה ומשפט (1994-1991, 2002-2001, 2007).

המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים, חוקר בנושא מבנה רשויות הפיקוח של שוק ההון בישראל (2007-2004).

אוניברסיטת תל אביב בי”ס לכלכלה ע”ש ברגלס, מרצה בכיר מן החוץ, מימון ושווקים פיננסיים (1997-1995, 2002-2000).

אוניברסיטת רייכמן (לשעבר המרכז הבינתחומי), הרצליה, מרצה בכיר מן החוץ, כלכלת ישראל ושווקים פיננסיים (2001-1999).

אוניברסיטת תל אביב, בי”ס למנהל עסקים ע”ש רקנאטי, מרצה בכיר מן החוץ, מימון ושווקים פיננסיים (1999-1997) .

אוניברסיטת ו’סליאן, החוג לכלכלה, מידלטאון, קונקטיקט, מרצה בכיר מן החוץ, מיקרו כלכלה, כלכלת ישראל ומימון (1995, 1998).

אוניברסיטת ייל, החוג לכלכלה, ניו הייבן, קונקטיקט, מרצה מן החוץ, שווקים פיננסיים וארגון תעשייתי (1995, 1998).

אוניברסיטת הארוורד, החוג לכלכלה, קיימברידג’, מסצ’וסטס, עמית הוראה, מיקרו כלכלה, השקעות, כלכלת ספורט וכלכלת ישראל (1988-1984).

בית הספר למנהל עסקים הארוורד, בוסטון, מסצ’וסטס, עמית מחקר (1988-1984).

ועדות ותפקידים ציבוריים

חבר ועדת תחקור והפקת לקחים קופת חולים מאוחדת (2019)

יועץ לוועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים (2019-2018)

ראש הוועדה הבינמשרדית בנושא העדפת תוצרת הארץ ברכש הממשלתי בישראל (2014)

חבר בוועדה לפטורים ומיזוגים של הרשות להגבלים עסקיים (2014-2008)

ראש הוועדה הממשלתית לבחינת עלות אי אספקת חשמל למשק (2007)

מזכיר, האגודה הישראלית לכלכלה (2000-1998)

ראש הוועדה הממשלתית לבחינת מרוחי השיווק של חברות הדלק (2002-2001)

נציג בנק ישראל בוועדת השרים לענייני הפרטה (2000-1996)

מבקר עבור כתבי עת כלכליים

Review of Economics and Statistics

Journal of Banking and Finance

Review of Industrial Organization

Review of Labour Economics and Industrial Relations

International Review of Law and Economics

Oxford Economic Papers

Economics of Innovation and New Technology

Contemporary Economic Policy

Multinational Finance Journal

Energy Journal

Journal of Sports and Economics

Regulation and Governance

Maurice Falk Institute

הרבעון לכלכלה

סקר בנק ישראל

שיתופי פעולה אקדמיים (רשימה חלקית)

פרופ’ חיים בן-שחר, אוניברסיטת תל- אביב

פרופ’ אשר טישלר, אוניברסיטת תל- אביב

פרופ’ ראובן גרונאו, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ’ אבי בן בסט, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ’ שאול לאך, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ’ מוטי פרי, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ’ דוד ג’נסוב, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ’ ישי יפה, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ’ אילן קרמר, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ’ איתן ששינסקי, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ’ עומר מואב, המרכז הבינתחומי הרצליה

ד”ר חדווה בר, בנק ישראל

ד”ר יניב ריינגוורץ, אוניברסיטת חיפה

דרור שטרום, אוניברסיטת תל- אביב

Prof. Lucian A. Bebchuk, Harvard Law School

Prof. Eli Bartov, New York University

Prof. Dennis Carlton, University of Chicago (through the firm Compass Lexecon)

Prof. Richard Grossman, Wesleyan University

Prof. Charles Manski, Northwestern University

פרסומים אקדמיים

Blass, A., Lach S. and C. Manski, (2010), “Using Elicited Choice Probabilities to Estimate Random Utility Models: Preferences for Electric Reliability,” International Economic Review. Vol. 51(2), pp. 421-440. Full Document

Blass A. and D. Carlton (2005), “The Choice of Organizational Form in Gasoline Retailing and the Costs of Laws Limiting that Choice,” in Franchise Contracting and Organization, F. Lafontaine (ed.) Edward Elgar Publishing. Full Document

Blass, A. and O. Yosha (2003), “Financing R&D in Mature Companies: an Empirical Analysis,” Economics of Innovation and New Technology. Vol. 12(5), pp. 425-447. Full Document

Ber, H., Blass, A. and O. Yosha (2002), “Monetary Policy in an Open Economy: The Differential Impact on Exporting and Non-Exporting Firms,” The Foerdler Institute for Economic Research, Tel Aviv University, Working Paper No. 2-2002. Full Document

Blass A. and D. Carlton (2001), “The Choice of Organizational Form in Gasoline Retailing and the Costs of Laws Limiting that Choice,” Journal of Law and Economics, Vol. 44, No. 2, pp. 511-524. Full Document

Blass, A. and R. Grossman (2001), “Assessing Damages of Israel’s Bank Shares Crisis,” Contemporary Economic Policy, Vol. XIX, No.1, pp. 49-58. Full Document

Blass, A. and Y. Yafeh (2001), “Vagabond Shoes Longing to Stray – Why Foreign Firms List in the United States – Causes and Consequences,” Journal of Banking and Finance, Vol. 25, No.3, pp. 555-572. Full Document

Blass, A. (2001), “Why Do Companies List Abroad?” )discussion(, Financing European Economies: Issues and Policy Options- Paris, Journees de la Fondation Banque de France, 261-262. Full Document

Blass, A. (2000), “The Reform of the Israeli Financial System and What Remains to be done,” Jerusalem Letter No. 427, Jerusalem Center for Public Affairs. Full Document

Blass, A. and R. Grossman (1998), “Who Needs Glass-Steagall? Evidence from Israel’s Bank Shares Crisis and the Great Depression,” Contemporary Economic Policy, Vol. XVI, No. 2, pp. 185-196. Full Document

Blass, A., Yafeh Y. and O. Yosha (1998), “Corporate Governance in an Emerging Market: The Case of Israel,” Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 10, No. 4, pp. 79-89. Full Document

Blass, A. (1996), “The Israeli Economy – The Challenge and the Promise,” Israel in the New Century, American Enterprise Institute. Full Document

Read the articleBlass, A. and R. Grossman (1996), “Financial Fraud and Banking Stability: The Israeli Bank Crisis of 1983 and Trial of 1990,” International Review of Law and Economics, Vol. 16, No. 4, pp. 461-472.Full Document

Blass A. (1992), “Does the Baseball Labor Market Contradict the Human Capital Model of Investment?” Review of Economics and Statistics, Vol. 74(2), pp. 261-68. Full Document

Blass A. and H. Raiffa (1987), “Computer Program for Investigating the Efficient Solutions to Two-Party Multiple-Issue Negotiations,” Harvard Business School 87-029. Full Document

בלס, א. (2007) “העברת ניהול קופות הגמל וקרנות הנאמנות מהבנקים – השפעה ראשונית” הרבעון לכלכלה, (3-4) 2007, עמ’ 356-331. למאמר

בלס א. וא. בן בסט (2006) “חלופות מבנה הפיקוח” במבנה הפיקוח על שוק ההון, המכון הישראלי לדמוקרטיה. למאמר

בלס, א. וס. ריבון (2005) “מה קובע את הרכב החוב של חברה – בדיקה אמפירית, ישראל 1993-2000”, סקר בנק ישראל 77, ינואר 2005, 169-139. למאמר

בלס, א. יפה, י. וא. פלד (2002) “מחיר גיוס ההון של ישראל בעידן של גלובליזציה: מדיניות כלכלית, אירועים פוליטיים ו”הדבקה” משווקים בחו”ל”, הרבעון לכלכלה, (4) 2002, עמ’ 658-639. למאמר

בלס, א. (2002), עלות הסדרי הפנסיה בישראל, הרבעון לכלכלה, (1) 2002, עמ’ 94-61. למאמר

בלס, א. וע. יושע (2001), “הרפורמה במערכת הפיננסית בישראל וזרמי הכספים של חברות התעשייה הנסחרות בציבור”, ממעורבות הממשלתית לכלכלת שוק המשק הישראלי 1985-1998, קובץ מחקרים לזכרו של מיכאל ברונו, עורך אבי בן בסט, עם עובד, המכון למחקר כלכלי בישראל על שם מוריס פאלק 2001. למאמר

בלס, א. (1999), “חוזים כחסמי כניסה בשיווק דלק לתחנות תדלוק”, רבעון לכלכלה 1999/1 עמ’ 48-22. למאמר

בלס א. (1999), “תהליך ההפרטה בישראל – לקחים להמשך,” מבט כלכלי (של בנק ישראל) (4) 8-6. למאמר

בלס א. (1999), “מחירי הדירות בישראל בשנים 1974-1996 – בועה פיננסית?” אינפלציה ודיסאינפלציה בישראל (דיון), בנק ישראל, 533-534. למאמר

בלס, א. (1998), “מחירי המניות בישראל – האם הם גובים מדי?” סקר בנק ישראל 71, עמ’ 64-31. למאמר

בלס, א. וי. ג’יברה (1996) “הודעות מוניטריות ותגובת שוק ההון: ההשפעה הראשונית על המק”ם והאג”ח וההשלכות למנגנון התמסורת.” סדרת מאמרים לדיון 96.11, בנק ישראל. למאמר

בלס, א. (1996), ביצועי קופות הגמל ומבנה שוק: 1987-1994, הרבעון לכלכלה, 43, עמ’ 260-79. למאמר