נדל"ן

ל-ERCG ניסיון רב בייעוץ ובחינת כדאיות כלכלית במגוון רחב של פרויקטים בענפי הבניה והנדל”ן לגופים פרטיים וציבוריים. בתוך כך אנו מבצעים הערכות שווי נכסי, אומדן נזק, בחינת פוטנציאל עסקי ועוד. כמו כן, אנו מסייעים בליווי כלכלי בהליכים מול השלטונות.

אנו מספקים שירותי ייעוץ כלכלי במגוון תחומים ובהם:
• בחינת כדאיות כלכלית
• פיצוי בגין פעילות שלטונית
• הפרות חוזה
• סוגיות ארנונה מורכבות

רשימה חלקית של חוות הדעת שנכתבו על ידי ERCG בתחום הנדל”ן:
מצגת אשר בלס בעניין העקרונות להקצאה יעילה של מקומות חניה בפרויקט בסר במתחם שרונה (אוגוסט 2021).

חוות דעת אשר בלס בעניין החלטת עיריית חיפה בנוגע לפטור של עמותת בית הספר הארצי להנדסאים מארנונה (אפריל 2021).

חוות דעת ועדות אשר בלס בעניין תביעות הליגה למניעת מחלות ריאה תל אביב נ’ שיר משכנות ותיקים בע”מ ואח’, בבית המשפט המחוזי תל אביב – יפו ת.א. 1552/07, ושיר משכנות ותיקים בע”מ נ’ הליגה למניעת מחלות ריאה תל אביב ואח’ בבית המשפט המחוזי תל אביב – יפו ת.א. 1202/09, (ספטמבר 2020).

חוות דעת ועדות אשר בלס בעניין שווי הזכויות במקרקעין של תחנת דלק, מינוי כעד מומחה מטעם כב’ השופטת איריס רבינוביץ ברון בבית המשפט המחוזי בלוד (מרס 2016). לניוזלטר

ראש צוות כלכלי בבחינת כדאיות כלכלית של פרויקטים שונים של רשות מקרקעי ישראל (2015 ואילך).

חוות דעת אשר בלס בעניין ההסכם בין מגדלי הים התיכון צומת סביון בע”מ לבין כלל בריאות שירותי אשפוז בע”מ (אוקטובר 2010).

חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין המחלוקת בין חברת חלמיש למדינת ישראל, בפני הבורר השופט בדימוס תיאודור אור (מאי 2010).