מיסוי ומחירי העברה

אנו ב-ERCG עורכים ניתוח כלכלי במגוון רחב של נושאי מיסוי וחשבונאות. לחברה ניסיון רב בניתוח מחירי העברה בהתבסס על חזית התיאוריה המיקרו כלכלית האקדמית באשר לארגון תעשייתי, קניין רוחני, זקיפה של רווח ועלויות ועוד.

אנו מספקים שירותי ייעוץ כלכלי במגוון תחומים ובהם:
• מחירי העברה
• מדיניות תמלוגים
• בחינות ערך
• אומדן מס
• סוגיות מיסוי מוניציפלי
• מס נדחה לנכסים והתחייבויות לצרכי הערכת שווי

רשימה חלקית של חוות הדעת שנכתבו על ידי ERCG בתחום המיסוי ומחירי ההעברה:
חוות דעת אשר בלס בעניין עתירה של חברת אליקים בן-ארי בע”מ נגד רשות מקרקעי ישראל ואח’, בג”ץ 4874/21 (דצמבר 2021).

חוות דעת אשר בלס בעניין החלטת עיריית חיפה בנוגע לפטור של עמותת בית הספר הארצי להנדסאים מארנונה (אפריל 2021).

ייעוץ בעניין שומת הקרקע של המתקן הסולרי בקיבוץ משאבי שדה (נובמבר 2016).

חוות דעת בעניין הערכת השווי של התוספת לתחנת הכוח “אלון תבור” במסגרת ערר בגין חיוב בהיטל השבחה שהוציאה הוועדה המרחבית לתכנון ובניה “יזרעאלים” לחברת החשמל (מאי 2014).

ייעוץ בעניין רווחי הון בפירוק שותפות פרטית של עורכי דין (ינואר 2013).

עדות אשר בלס בעניין המתודולוגיה הכלכלית הנכונה לתשלום תמלוגים על ידי מפעלי ים המלח, בפני הבוררים כב’ השופטת בדימוס טובה שטרסברג־כהן, כב’ הבורר עו”ד אלקס הרטמן וכב’ הבורר עו”ד רם כספי ( 2012 ואילך). לניוזלטר

חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין החלטת משרד הפנים בנוגע לפטור של משען מארנונה, הוגש למשרד הפנים (מאי 2007).