מוסדות פיננסיים

ל-ERCG ניסיון רב במתן שירותים בתחום הפיננסים המותאמים למדיניות הרגולטורית המשתנה, התפתחות המכשור הפיננסי ותנאי אי ודאות בשוק. בעזרת ניהול מערכות נתונים מורכבות ושימוש בשיטות ניתוח מתוחכמות, כלכלני  ERCG מבצעים את הניתוח המדויק ביותר ומספקים את ההמלצה הנכונה ביותר.

אנו מספקים שירותי ייעוץ כלכלי במגוון תחומים ובהם:
• ביטוח
• השקעות
• ניהול תיקים
• עבירות צווארון לבן
• תגמול בכירים במוסדות ראשיים
• ענף הבנקאות
• הארכת אופציות לבכירים

רשימה חלקית של חוות הדעת שנכתבו על ידי ERCG בתחום המוסדות הפיננסיים:
ליווי מקצועי אשר בלס, נתאי ברגמן ורחמים (רמי) תמם בעניין דו”ח ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים (אפריל 2019). לניוזלטר

ייעוץ בעניין הצעת רכש של חברת הפניקס אחזקות בע”מ עבור חברה פיננסית בינלאומית (ספטמבר 2017).

חוות דעת אשר בלס בעניין לוי יצחק רחמני ואחרים נ’ Liberty Mutual Insurance Europe Limited ואחרים (מרס 2015).

חוות דעת אשר בלס בעניין מתווה התגמול למנכ”ל הפניקס אחזקות בע”מ (אוקטובר 2014).

חוות דעת אשר בלס וחיים בן-שחר בעניין המתווה לשינוי מבני בביקורת החיצונית של גופים פיננסיים (בנקים וביטוח), הוצג בפני המפקח על הבנקים והממונה על שוק ההון והביטוח במשרד האוצר, (נובמבר 2013).

חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין הערכת שווי החברות המוחזקות של ביטוח חקלאי: החברה הישראלית לביטוח אשראי בע”מ ועתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע”מ (יולי 2010).

בדיקת כדאיות כלכלית להקמת עשרות סניפי בנק (2008).

ייעוץ בעניין ביטול מניות היסוד של חברת ביטוח גדולה (2005).