מדיניות ציבורית ופיקוח

אנו ב-ERCG מבצעים מחקרי מדיניות ציבורית עבור חברות פרטיות, עמותות וגופים ציבוריים. במסגרת מחקרים אלה, אנו מסייעים בהתמודדות כלכלית עם החלטות הרשויות וגופי הפיקוח והשלכותיהן בתחומים שונים לרבות: מימון, התייעלות עסקית ורווחת הצרכן.

אנו מספקים שירותי ייעוץ כלכלי במגוון תחומים ובהם:
• מדיניות תמלוגים
• מדיניות תעריפים בחברות מפוקחות
• היערכות להפרטה
• קביעת קריטריונים לחלוקת תקציב בארגונים מקצועיים

רשימה חלקית של חוות הדעת שנכתבו על ידי ERCG בתחום המדיניות הציבורית והפיקוח:
מצגת אשר בלס בעניין עדכון תעריף הסובסידיה של רכבות המטען (מרס 2021).

דו”ח ועדת תחקור והפקת לקחים קופת חולים מאוחדת, אשר בלס, איריס גינזבורג, יואב בן דור ורחמים (רמי) תמם (אוקטובר 2019).

ליווי מקצועי אשר בלס, נתאי ברגמן ורחמים (רמי) תמם בעניין דו”ח ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים (אפריל 2019). לניוזלטר

חוות דעת אשר בלס בעניין בקשה לאישור תביעה נגזרת תנ”ג 9167-02-14 ותנ”ג 46222-03-14 נבו כוהני ויריב אהרון נ’ שירותי בריאות כללית ואח’ (פברואר 2015). לניוזלטר

דו”ח בנושא העדפת תוצרת הארץ ברכש הממשלתי בישראל, הוגש למשרד האוצר ומשרד הכלכלה (אפריל 2014).

חוות דעת אשר בלס וחיים בן-שחר בעניין המתווה לשינוי מבני בביקורת החיצונית של גופים פיננסיים (בנקים וביטוח), הוצג בפני המפקח על הבנקים והממונה על שוק ההון והביטוח במשרד האוצר (נובמבר 2013).

חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין תקציב לשכת עורכי הדין והמחוזות, הוצגה בלשכת עורכי הדין (יולי 2009).