הערכות שווי

אנו ב-ERCG מבצעים הערכות שווי ואומדנים כלכליים בשיטות הערכה מתקדמות לצורך גיבוש חוות דעת כלכליות.

אנו מספקים שירותי ייעוץ כלכלי במגוון תחומים ובהם:
• רכישות ומיזוגים
• מחירי העברה
• תמחור של סחירות ושליטה
• תמחור זכויות חוזיות
• השפעת התקינה החשבונאית
• תכנון וליווי מכרזים
• הערכת כושר פירעון
• שינויים ארגוניים

רשימה חלקית של חוות הדעת שנכתבו על ידי ERCG בתחום הערכות השווי:
חוות דעת אשר בלס בעניין הכדאיות הכלכלית של חלופות ההובלה למפעל “אסמי עוז” (נובמבר 2021).

חוות דעת אשר בלס, חיים בן-שחר ורועי בס, בענין התכנית העסקית של מיזם הסיבים האופטיים, עבור חברת החשמל (יולי 2016).

חוות דעת אשר בלס בעניין הכדאיות הכלכלית של עסקת מיזוג בזק ו-YES עבור בעלי מניות המיעוט בבזק (מרס 2015).

חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין הערכת שווי של פעילות התקשורת של חברת החשמל לישראל בע”מ (נובמבר 2010).

חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין הערכת שווי החברות המוחזקות של ביטוח חקלאי: החברה הישראלית לביטוח אשראי בע”מ ועתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע”מ (יולי 2010).

חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין הצעת הרכש העצמית המלאה של אי די בי חברה לפתוח בע”מ, בבית המשפט המחוזי תל אביב-יפו, ת.א. 1543/09 (מאי 2010). לניוזלטר

חוות דעת (אשר בלס, ראש צוות) בעניין הערכת שווי בתי הזיקוק לנפט בע”מ, הוגש לרשות החברות הממשלתית (פברואר 2007).