אנרגיה ותשתיות

ל-ERCG נסיון רב בניתוח כלכלי של מגזרי תעשיית האנרגיה, ובפרט בסוגיות הקשורות לתחרות, תמחור, השפעת הרגולציה ואומדן נזקים. פרופ’ אשר בלס, מנכ”ל ERCG, עמד בראשות מספר ועדות ממשלתיות בתחומי הדלק והחשמל.

אנו מספקים שירותי ייעוץ כלכלי במגוון תחומים ובהם:
• התוויית מבנה שוק אופטימלי, מתקנים חיוניים ותמחור.
• אומדן סיכונים בפרוייקטים, כולל BOT/PPP.
• ניתוח מבנה השוק והרגולציה וההשלכות העסקיות הנגזרות מכך.
• ייעוץ בנושא השקעות בפרוייקטי אנרגיה בחו”ל.
• ליווי ההליך המכרזי.

רשימה חלקית של חוות הדעת שנכתבו על ידי ERCG בתחום האנרגיה והתשתיות:
ייעוץ בבוררות בין הזכיין והמפעיל של כביש 6 בנוגע לתשלומים עבור שירותי ההפעלה (ינואר 2020).

חוות דעת אשר בלס בעניין עתירה של איגוד חברות הנפט בישראל ואח’ נגד שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ואח’, בג”ץ 1951/16 (מאי 2017).

חוות דעת אשר בלס, חיים בן-שחר ורועי בס, בענין התכנית העסקית של מיזם הסיבים האופטיים, עבור חברת החשמל (יולי 2016).

חוות דעת ועדות אשר בלס בעניין ת”א 22229-10-09 חברת נמל חיפה בע”מ נ’ בתי זיקוק לנפט בע”מ ות”א 9455-03-09 בתי זיקוק לנפט בע”מ נ’ חברת נמל חיפה בע”מ (מרס 2015). לניוזלטר

חוות דעת חיים בן-שחר ואשר בלס בעניין מדיניות הנפקת אג”ח של חברת החשמל לטווח ארוך, בראי הנפקת האג”ח בתחילת שנת 2009 (מאי 2011).

חוות דעת אשר בלס בעניין תחזית למחירי החשמל במתח עליון 2035-2010, הוגש לבז”ן וכאו”ל (מרס 2011).

חוות דעת (אשר בלס, ראש צוות) בעניין עלות אי אספקת חשמל בסקטור משקי הבית, הוגש למשרד לתשתיות לאומיות (פברואר 2011).