ניוזלטר

ניוזלטר מס' 10 - יוני 2021

עמיתי מגדל, לקוחות ERCG, יפוצו ב-12 מיליון שקלים לאחר הסכם פשרה בתביעה ייצוגית נגד חברת הביטוח מגדל

ביום 22 במרס 2021 אישר כבוד השופט בורנשטין את הסכם הפשרה בתביעה ייצוגית נגד חברת הביטוח מגדל לפיו, מגדל תפצה את עמיתיה בסכום כולל של כ-12 מיליון ₪.

על פי כתב התביעה הייצוגית, מר גיא ממן, סוחר במגדל, וחברו, יובל פלג, יזמו תכנית מרמתית שכללה ביצוע מסחר בחשבונותיהם הפרטיים במקביל לביצוע פעולות מסחר בחשבונות מגדל במטרה להשיא את רווחי חשבונותיהם הפרטיים על חשבון רווחי העמיתים.

במסגרת ההליך, הגיש פרופ’ אשר בלס שתי חוות דעת בהן ניתח את הרווחים שהפיקו מר ממן ומר פלג על חשבון עמיתי מגדל בין השנים 2006 עד 2011. פרופסור בלס מצא כי פעולות המסחר שביצע מר ממן במקביל בחשבונות מגדל, אשר היקפן עלה בהרבה על היקף הפעילות בחשבונות הפרטיים, בוצעו במחירים שהיו נחותים באופן משמעותי ומובהק סטטיסטית מנקודת מבטם של העמיתים, ביחס לעסקאות אחרות שביצעה מגדל. בנוסף, טען פרופ’ בלס כי גם לו פעולותיהם של מר ממן ומר פלג לא היו משפיעות על מחיר ניירות הערך שבהם סחרו, עדיין הרווחים שבחשבונות הפרטיים צריכים ויכולים היו להיות מופקים עבור העמיתים. פרופ’ בלס אמד את הנזק לחוסכי מגדל בסכום מינימאלי של  17.8 מיליון ₪, מתוכם 12.3 מיליון מהווים רווחים שהפיקו מר ממן ומר פלג בתקופה הרלבנטית בחשבונות הפרטיים, וכ-5.5 מיליון מהווים רווחים שהיו נצברים בחשבונות עמיתי מגדל לולא פעולותיהם של מר ממן ומר פלג.

לעומת זאת, מגדל טענה כי לא  נגרם נזק  לעמיתי מגדל כתוצאה מהתרמית, שכן למסחר של מר פלג לא היה אפקט-מחיר יחסי על שערי ניירות הערך שבהם סחר. בנוסף טענה מגדל, שסביר להניח שמבחינה כלכלית השקעתו של מר ממן הייתה אופטימלית עבור עמיתי מגדל.   בעניין זה, הסתייעה מגדל בחוות דעת מומחה מטעם פרופ’ אבנר קלעי.

על פי הסכם הפשרה, הוחלט כי מגדל תעביר סכום של 12 מיליון ₪ לטובת הקבוצה המיוצגת בהליך (עמיתי מגדל), אשר יוצגה על ידי עורכי הדין שלומי מושקוביץ ונתי פולינגר. מגדל יוצגה על ידי עורכי הדין ברק טל ואלעד אופק ממשרד יגאל ארנון ושות’.

בהכנת חוות הדעת של פרופ’ בלס סייע ד”ר רועי בס.