ניוזלטר

ניוזלטר מס' 8- 26.12.19

הליך הבוררות בין המדינה לבין מפעלי ים המלח הסתיים וזיכה את המדינה, לקוחת ERCG, ביותר ממיליארד שקל של תמלוגים נוספים
הליך הבוררות בין המדינה לבין מפעלי ים המלח (להלן-“מי”ה”) בשאלת התמלוגים המגיעים למדינה משנת 2000 ואילך הגיע לסיומו עם מתן פסק בוררות בחודש אפריל 2019 לטובת המדינה, לקוחת ERCG.
במסגרת הליך הבוררות שהתקיים בין המדינה למי”ה, המדינה תבעה סכום של 265 מיליון דולר בתוספת ריבית והצמדה בגין תשלום תמלוגים בחסר המחויבים על פי תנאי הזיכיון. הבוררים פסקו כ-300 מיליון דולר בגין תמלוגי העבר כולל ריבית והצמדה. כתב הבוררות ניתן על ידי מותב הבוררים, השופטת (בדימ’) טובה שטרסברג כהן, עו”ד רמי כספי ועו”ד אלקס הרטמן.
בלב המחלוקת בין הצדדים עמדו שתי שאלות מרכזיות: האם על מי”ה לשלם תמלוגים על מוצרי המשך המיוצרים על ידי חברות הקונצרן שמפעליהן ממוקמים לרוב מחוץ לאזור ים המלח וכן מהן ההוצאות שאותן ניתן לנכות לטובת חישוב התמלוגים. לעניין מוצרי ההמשך, המדינה העלתה כטיעון את “התפיסה הקונצרנית” לפיה חברות בנות של מי”ה הינן גוף כלכלי אחד ולפיכך חייבות לשלם תמלוגים גם על מוצרי המשך. מי”ה חלקה על הטענה וסברה שהחברה חייבת בתמלוגים על מוצרי המשך רק במקרים המועטים בלבד בהם המפעל המייצר את מוצרי ההמשך ממוקם באזור ים המלח.הבוררים קיבלו את עמדת המומחים מטעם המדינה פרופ’ אשר בלס ופרופ’ חיים בן-שחר שהציגו את העקרון הכלכלי מאחורי התפיסה הקונצרנית. במאי 2014 נקבעה חבותה של מי”ה כלפי המדינה תוך שאומצה התפיסה הקונצרנית.
השלב הבא של הבוררות (2019-2015) עסק בבירור סכום התמלוגים לתשלום ובמהלכו ניתנו החלטות שונות על ידי מותב הבוררים שבמסגרתם המדינה קיבלה כ-850 מיליון שקל בגין תמלוגי העבר. כן התגלעה מחלוקת, בין המדינה למי”ה על גובה הריבית שעליה לשלם, וגם בה עמדתה של המדינה נחלה ניצחון ומי”ה נדרשה לשלם מעל ל-200 מיליון שקלים נוספים.
פרופסור אשר בלס, הבעלים ומנכ”ל ERCG, ופרופסור חיים בן-שחר הגישו שבע חוות דעות כלכליות במהלך תקופת הבוררות אשר כללו הערכת חוב התמלוגים של מי”ה למדינה. בנוסף הוגשו חוות דעת מטעם מי”ה ע”י פרופ’ לוצ’יאן בבצ’וק ,פרופ’ אלי ברטוב ופרופ’ אריאל פורת.
הצוות ב-ERCG שסייע לפרופסור בלס כלל, בין היתר, את מיכאל תואתי (בשלב הראשון), ידידיה לאו,  ד”ר רועי בס ואודי פוגל (בשלב השני).
המדינה יוצגה ע”י עוה”ד גיל אוריון ועודד רביבו משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות’. עו”ד עדי קפלן ז”ל, ועו”ד אלון גלילי ייצגו את מי”ה בשלב הראשון, ובשלב השני ייצג אותה עו”ד רון ברקמן ממשרד ברקמן וקסלר בלום ושות’.
מסיכום הליך הבוררות שהתקיים למשך כמעט עשור עולה, כי מרבית התפיסות הכלכליות והמשפטיות של המדינה התקבלו על ידי הבוררים. התוצאה הסופית, לפיה מי”ה נדרשה לשלם מעל מיליארד שקל, ובנוסף צפויה לשלם יותר ממיליארד שקל עד סוף הזכיון בשנת 2030, מדגימה את חשיבות ההליך שקיימה המדינה.