ניוזלטר

ניוזלטר מס' 6 - 03.09.2017

בית המשפט אימץ את חוות דעתו של פרופ’ אשר בלס במלואה במחלוקת בקשר לקרקעות ותחנת תדלוק


ביום 29 מרס 2017 קיבלה כב’ שופטת בית משפט השלום, ד”ר איריס רבינוביץ’-ברון, את תביעתה של תושבת הרצליה, כנגד בני משפחה אחרים אשר מחזיקים עימה בקרקע, לשלם לה חלק ברווחים שקיבלו בעקבות הקמת תחנת תדלוק של חברת “דור-אלון” בחלקת הקרקע בה היא שותפה.

עקב המורכבות הכלכלית של התביעה מונה פרופ’ אשר בלס, מנכ”ל ERCG, למומחה מטעם בית-המשפט בתיק.

בהחלטה למינוי נקבע כי עליו לחוות דעתו אודות היקף התשלומים להם זכאית התובעת לכאורה, תוך התחשבות בהכנסות והוצאות הנתבעים בקשר לתחנת התדלוק ובקשר לפעילות מסחרית אחרת בתחומה. כמו כן נדרש המומחה לסוגיית שווי הייזום, וחלקה האפקטיבי של התובעת בקרקע.

בחוות דעתו התייחס פרופ’ בלס לרווחיות הנכס, לחלק האפקטיבי של התובעת בקרקע וכן לגבי “החלק היזמי” אותו יש לנכות מרווחי התובעת.

פסק הדין של כב’ השופטת רבינוביץ’-ברון התבסס על הממצאים שהעלה פרופ’ בלס בחוות דעתו. השופטת קבעה כי “בסיכומו של דבר אני מקבלת את חוות דעתו של המומחה” והורתה על תשלום הסכום אותו נקב פרופ’ בלס בחוות הדעת.

את התובעת ייצג עו”ד ראובן פארן. הנתבעים יוצגו ע”י עו”ד ארי אברמוביץ, עו”ד קארן בכור, עו”ד ארי הר זהב, עו”ד אסף שיפר ועו”ד הילה אורון.

בהכנת חוות הדעת סייעו כלכלני ERCG חיים בורובסקי ושמאם וולדמן.The picture designed by Freepik