ניוזלטר

ניוזלטר מס’ 3– 02.08.2016

חוות דעת של פרופ’ בלס הביאה לזכייה של המדינה בהליך הבוררות נגד זכיין הרכבת הקלה בת”א

 

בחודש אפריל 2016 נחתם הסכם פשרה בין המדינה לבין זכיין הרכבת הקלה בתל אביב, תאגיד MTS, בעקבות פסק בוררות שניתן קודם לכן על ידי מותב הבוררים, השופטת (בדימ’) יהודית צור, השופט (בדימ’) בעז אוקון ועו”ד אלי זהר, שבו נדחתה תביעת הזכיין נגד המדינה והתקבלה התביעה שכנגד שהגישה המדינה. הסכם הפשרה קבע כי המדינה תשמור על הערבויות שחילטה מהזכיין בסך של כ-140 מיליון שקלים, ותקבל מהזכיין הוצאות משפט בסך של 5 מיליון שקלים. 

על פי פסק הבוררות, בלב המחלוקת בין הצדדים עמדה השאלה מה גרם לכישלון הזכיין להגיע לסגירה פיננסית של פרויקט הרכבת הקלה, שבעקבותיו ביטלה המדינה בשנת 2010 את החוזה עימו וחילטה את הערבויות שהעמיד.

בהליך הבוררות טען הזכיין, בהתבסס על חוות דעת כלכלית של Sir Professor Alan Budd, לשעבר חבר הוועדה המוניטרית ב-Bank of England ויו”ר ה-Office for Budget Responsibility במשרד האוצר הבריטי, כי המשבר הכלכלי העולמי הוא שמנע ממנו להגיע לסגירה הפיננסית. לשיטתו, המשבר הכלכלי התחיל בשנת 2007 ונמשך עד אמצע שנת 2012 לפחות, וכי בהתאם לחוזה בין הצדדים, תקופת המשבר מקנה לו זכות לקבל דחייה למועד ההגעה לסגירה פיננסית. כן טען הזכיין כי על המדינה להשיב את הערבויות שחילטה ואף לפצותו בכ-1.5 מיליארד שקלים בגין ביטול החוזה.

מנגד, טענה המדינה, בהסתמך על חוות דעת כלכלית שהוכנה על ידי פרופ’ אשר בלס, מנכ”ל חברת ERCG, כי פרמטרים מאקרו כלכליים ופיננסיים מקומיים ובין לאומיים רבים מלמדים כי המשבר נמשך מספטמבר 2008 ועד ליוני 2009, וכי לא הייתה מניעה לכך שהזכיין יגיע לסגירה פיננסית קודם לתקופה זו או לאחריה. חוות הדעת של פרופ’ בלס אף הראתה, תוך שימוש בשני מאגרי נתונים בין לאומיים, כי שנת 2008 הייתה שנת שיא בהיקף הפרויקטים בחו”ל שהגיעו לסגירה פיננסית, הן ביחס לתחום התשתיות בכלל והן ביחס לפרויקטי תשתית בתחום התחבורה בפרט. העובדה כי הזכיין לא הצליח להגיע לסגירה פיננסית דווקא בשנת שיא בתחום זה בעולם, מלמדת כי הגורם לכך לא היה המשבר.

בהמשך, כתב פרופ’ בלס חוות דעת משלימה, בה בדק את השימוש שעשה Sir Alan במאגרי הנתונים עליהם התבסס. בלס איתר כשלים משמעותיים בעבודתו של Sir Alan, ובעקבות זאת ביקש הזכיין לתקן את חוות הדעת מטעמו, כשגם לאחר התיקון קבעו הבוררים כי בחוות הדעת של Sir Alan התגלו “אי דיוקים ואף קשיים מתודולוגיים”.

בפסק הבוררות קבעו הבוררים כי הזכיין הפר את ההסכם וחילוט הערבויות על ידי המדינה נעשה כדין. כן קבעו הבוררים כי “יוצא שמבין שתי חוות הדעת, זו של בלס עדיפה, במיוחד בכל הנוגע להשפעת המשבר הפיננסי על פרויקטים דומים בעולם”.

ביחס למחלוקת לגבי תקופת המשבר הפיננסי פסקו הבוררים כי “ניתן לקבוע לצורך בוררות זו, ששיאו של המשבר הפיננסי התרחש מספטמבר 2008 ועד לסוף שנת 2009 (…), תקופה כמעט זהה לזו שקבע פרופ’ בלס בחוות הדעת הכלכלית מטעם המדינה”.

בהכנת חוות הדעת הכלכלית מטעם ERCG סייעו הכלכלנים מיכאל תואתי, ידידיה לאו ודפנה סגול. את המדינה ייצגו עוה”ד יוסף בנקל ושירי שפירא ממשרד עורכי הדין ראב”ד מגריז ובנקל ושות’.