ניוזלטר

ניוזלטר מס' 11 - יוני 2021

התובע הייצוגי משך תביעה בסך 4 מיליארד ש”ח שהגיש נגד המועצה להסדר ההימורים בספורט, לקוחת ERCG

בתביעה ייצוגית שהוגשה נגד המועצה להסדר ההימורים בספורט בתאריך 13 בנובמבר 2016 נטען כי, המועצה הינה מונופול וכי היא קבעה מחירים בלתי הוגנים בתכנית הימורי ה”ווינר” שהיא מפעילה, המתבטאים בין היתר ב”יחסי זכייה” נמוכים שהם סכומי הזכיה של המשתתפים כנגד כל 1 ש”ח של הימור מוצלח.

בחוות דעת שהגיש פרופ’ אשר בלס הוכח כי המועצה אינה מונופול שכן הגדרת השוק בו פועלת המועצה צריכה לכלול לא רק את ההימורים המבוצעים באמצעות משחקי ה”ווינר” אלא גם את הימורי מפעל הפיס שמחזור פעילותו גבוה יותר מפי שניים מזה של המועצה. כן יש לכלול את ההימורים של ישראלים במשחקים המוצעים על ידי גורמים בחו”ל או מארגני הימורים שלא על פי החוק, לרבות באינטרנט, אשר היקף פעילותם גבוה פי שלושה עד חמישה מזה של המועצה.

כמו כן הסביר פרופ’ בלס שהיות שפעילות המועצה מפוקחת, ובפרט, שיעורי הרווח שלה מוכתבים ומאושרים על ידי הרשויות, ניתן להסיק כי הרשויות האמורות הביאו בחשבון את כלל השיקולים הרלבנטים.

לבסוף הראה פרופ’ בלס כי ההשוואה של התובע בין ווינר לגופים בינלאומיים נעשתה בצורה לא נכונה, כאשר אלו כללו גופים פרטיים או אתרי אינטרנט השונים מהותית במבנה פעילותם מזה של המועצה, כשבפועל יחסי הזכיה של המועצה תואמים את המקובל בגופי הימורים מקבילים באירופה, בניגוד לטענת התביעה.

לאחר שבית המשפט העליון קבע  שאין ממש בטענות התובע, החליט התובע למשוך את תביעתו וב- 15 בדצמבר 2020, אישר בית המשפט המחוזי מרכז בלוד את בקשת התובע למשוך את תביעתו. המועצה יוצגה על ידי עורך הדין יאיר שילה ועורכת הדין ד”ר נטליה סטרחוב ממשרד עורכי הדין קמחי, פלד, שילה, כהן ושות’.