ניוזלטר

ניוזלטר מס' 5 - 05.06.2017

בית המשפט המחוזי בחיפה פסק לטובת חברת נמל חיפה, לקוחת ERCG, בתביעה שבז”ן הגישה נגדה וכן בתביעה הנגדית שהגישה נמל חיפה נגד בז”ן;
פרופ’ אשר בלס העיד מטעם נמל חיפה.
 
בעקבות הפסיקה חויבה בז”ן לשלם לנמל חיפה את דמי התשתית עבור ייבוא נפט באמצעות המקשר הימי. 

ביום 22 פברואר 2017, דחה כב’ השופט אמיר טובי, את התביעה של בתי זיקוק לנפט למתן סעד הצהרתי לפיו, רשאית חברת הנמל לגבות מבז”ן דמי תשתית, אך ורק בשיעור התואם לכאורה את עלות השירות שהיא מספקת, אם בכלל. בנוסף, קיבל כב’ השופט את תביעתה של נמל חיפה וקבע כי על בז”ן לשלם לנמל סכום של 34.7 מיליון ש”ח.

בז”ן טענה, בין היתר באמצעות חוות דעת אשר הגיש מר דוד בועז, כי נמל חיפה אינה מספקת לה שירותים מהותיים ולכן בז”ן פטורה מתשלום דמי תשתית. כן טענה בז”ן כי דמי התשתית הגבוהים איפשרו סבסוד צולב של הייצוא, והובילו לרווחיות עודפת של חברת נמל חיפה.

מנגד, טענה נמל חיפה כי בז”ן חייבת בתשלום דמי תשתית עבור ייבוא של נפט גולמי הנפרק מאניות באמצעות המקשר הימי. לתמיכה בטענותיה, הגישה חברת נמל חיפה חוות דעת מטעם פרופ’ אשר בלס, מנכ”ל ERCG. פרופ’ בלס הראה, כי חובת התשלום עבור הייבוא באמצעות המקשר הימי היא סבירה וכי תשלום דמי התשתית לא הביא לרווחיות יתירה. עוד הראה פרופ’ בלס, כי סוגיית הסבסוד הצולב אינה רלוונטית וכי בז”ן התעלמה מכך שהיא נהנתה מהסבסוד. פרופ’ בלס נחקר בחקירת נגד על ידי ב”כ בז”ן, עו”ד נדב וייסמן ממשרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות’, והסביר בעדותו את הטעויות הכלכליות בטענותיה של בז”ן.

כב’ השופט טובי דחה את טענותיו של המומחה מטעם בז”ן וקבע כי “אין כל מקום לטענות אותן העלתה בז”ן לגבי קביעת מחיר מופקע …”. לגבי ניתוח הכנסות הנמל וסוגיית הסבסוד הצולב קבע כב’ השופט כי הם אכן אינם רלוונטיים. הוא הוסיף כי “הסוגיה היחידה העומדת להכרעה נעוצה בשאלה באם הנמל נותן לבז”ן שירותים העומדים ביחס סביר לדמי התשתית המשולמים על ידה, והתשובה לכך לטעמי, היא חיובית.”נמל חיפה יוצגה על ידי על ידי עו”ד גדעון שרויאר ועו”ד שמעון אוחנינה ממשרד שרויאר ושות’.

בהכנת חוות הדעת סייעו כלכלני ERCG גלעד כהן, ידידיה לאו, מיכאל תואתי וקובי בניאל.