ניוזלטר

ניוזלטר מס' 7 - 10.01.17

בית המשפט העליון קיבל את בקשת רשות הערעור של מכבי שירותי בריאות, לקוחת ERCG

בית המשפט העליון קיבל ב-23 אוקטובר 2017 את בקשת רשות הערעור של מכבי שירותי בריאות, לקוחת ERCG, וקבע כי אין מקום לאפשר הגשת תביעה נגזרת של חבר קופת חולים בשמה של הקופה.
חברים בקופות החולים טענו שהיה על קופות החולים להפעיל את זכות ההשתתפות על ידן כנגד חברות הביטוח, שבחלק מהמקרים מבטחות גם את החברים. חוות דעתו של פרופ’ אשר בלס, מנכ”ל ERCG, שהגישה מכבי שירותי בריאות במסגרת ההליכים וכן ליועץ המשפטי לממשלה, פרטה 44 פגמים כלכליים, מקצועיים וטכניים בחוות הדעת שהוגשה מטעם התובעים.

 

שופט בית המשפט העליון, כבוד השופט יצחק עמית, קבע כי לקופות החולים מאפיינים ייחודיים, הן נתונות לרגולציה שונה, מצויות במערכת יחסים שונה עם החברים וכי יש להתייחס לכל אלו במסגרת הדיון. המסקנה היא כי חבר קופת חולים אינו בעל מעמד רגיל של “חבר” בתאגיד וכי “אין ‘לייבא’ – מחוק החברות אל חוק ביטוח בריאות ממלכתי – בדרך של פסיקה, את הפרק העוסק בתביעה נגזרת…”.
בהכנת חוות הדעת של פרופ’ בלס סייעו כלכלני ERCG ד”ר רועי בס, גלעד כהן ושמאם ולדמן. את מכבי שירותי בריאות ייצגו עו”ד ד”ר אסף רנצלר ועו”ד גיא ורטהים מש. הורוביץ ושות’.