ניוזלטר

ניוזלטר מס' 9 - יוני 2021

בית המשפט העליון בפסיקה לטובת לקוחות ERCG: חוק חובת המכרזים אינו חל על רכש אוטובוסים לצורך הפעלת תחבורה ציבורית בישראל

ב-7 ביולי 2020 פרסם בית המשפט העליון פסק דין לפיו חוק חובת המכרזים, המחייב מכרזים ממשלתיים ברכש גומלין, אינו חל על רכש האוטובוסים לצורך הפעלת תחבורה ציבורית במימון ממשלתי. בנוסף נקבע, כי אף תקנות העדפת תוצרת הארץ אינן חלות על רכש האוטובוסים אשר מתבצע במסגרת מכרזים אלו. פסיקה זו הינה לטובת לקוחות ERCG, חברת שרותי אוטובוסים מאוחדים נצרת יבוא בע”מ, יבואנית אוטובוסים מוגמרים (UBSI), וחברת נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע”מ, מפעילת תחבורה ציבורית.

לפי ההוראה להעדפת תוצרת הארץ המופיעה בתקנות חובת המכרזים, הצעה הכוללת טובין מתוצרת הארץ, תזכה להעדפה באם מחירה המוצע אינו עולה על 15 אחוזים ממחיר הצעת טובין מיובאים. על פי חובת רכש הגומלין, גוף שמוכר בארץ מוצר מיובא מחוייב לעניינו ברכש גומלין בתעשייה המקומית בשיעור שנע בין 20 ל-35 אחוזים משווי העסקה.

במהלך הדיונים בבית המשפט המנהלי בירושלים, אשר קדמו להחלטת בית המשפט העליון, הגיש פרופ’ אשר בלס חוות דעת לפיה החלת החובות האמורים תרע עם הצרכנים, וכי הנזק הישיר שיוסב להם בגין החלתם עומד על 80 מליון ש”ח בשנה לפחות. בחוות הדעת הראה פרופ’ בלס כי המחקר הכלכלי מצביע באופן ברור על הנזק הנגרם למשק המקומי כתוצאה מהפעלת חסמי יבוא. בפרט, מצא פרופ’ בלס כי הן העדפת תוצרת הארץ במכרזים והן חובת רכש גומלין, מביאות לרוב לעליית המחיר לצרכן, ואינן תורמות לתעסוקה המקומית.

כמו כן, הוכיח פרופ’ בלס שמלבד המסקנות הכלליות התקפות לעניין, בתחום רכש האוטובוסים צפויה פגיעה נוספת בתחרות כתוצאה מצעדי ההעדפה וחובת הרכש, שמקורה הן בהפחתת כדאיות ההתמודדות של שחקנים נוספים במכרזים, והן בחיזוק דה-פקטו של דואופול הרכבת האוטובוסים המקומי. עוד מצא פרופ’ בלס כי התועלת האפשרית לעובדי מפעלי ההרכבה אינה שקולה בהיקפה לנזקים אלו, כאשר החלת החסמים תורמת לכל היותר לתעסוקתם של עובדים בודדים במפעלים אלו, בעוד הנזק שנגרם לציבור נאמד בעשרות מליוני שקלים.

מנגד, התאחדות התעשיינים טענה כי לרכש הגומלין בתחום האוטובוסים תרומה מהותית לתעשיה, לתעסוקה, להכנסות המדינה, לחדשנות, לפריון ולביטחון. התאחדות התעשיינים הסתייעה בחוות דעת מומחה מטעם ד”ר זאב רותם ז”ל.

עם סיום הדיון בבית המשפט וההחלטה שהתקבלה כאמור הוסרה אי הוודאות, מכרזים רבים שעוכבו בגלל ההליך יצאו לדרך ואיפשרו לרכוש מאות אוטובוסים חדשים באופן שייטיב עם כלל צרכני התחבורה הציבורית.