תחומי פעילות

חברת ERCG מספקת שירותי מחקר וייעוץ כלכלי לגופים שונים.

החברה פעילה במיגוון תחומים כלכליים ופיננסיים ומספקת תובנות וניתוחים חדים לצורכי פיקוח, הליכים משפטיים, החלטות אסטרטגיות ומדיניות ציבורית.