נדל”ן

מודלים מורכבים לחיזוי מחירים וכמויות.

פיצוי בגין פעולות שלטוניות.

סוגיות ארנונה מורכבות.