מדיניות ציבורית ופיקוח

התמודדות כלכלית עם החלטות של השלטונות וגופי הפיקוח המשליכות על צורכי המימון ותהליכי ההתייעלות בחברות המפוקחות ועל רווחת הצרכן.

היערכות להפרטה.

מדיניות תמלוגים.

מדיניות תעריפים בחברות מפוקחות.

קריטריונים לחלוקת תקציב בארגונים מקצועיים.

עדות בפני ועדות הכנסת והפקידות הממשלתית.