מגזר ציבורי

משרד האוצר משרד הכלכלה משרד התשתיות
משרד הבינוי והשיכון רשות החברות הממשלתיות1
  Image result for ‫משרד התחבורה‬‎  Logo_RMI_Old_Scatch
logo (1)