הגבלים עסקיים ומיזוגים

 

אומדן נזקים ופגיעה בתחרות, הגדרת השוק, כניסה לענף, תמחור טורף, חבילות, הגבלים אנכיים, זכיינות, מתקנים חיוניים

החובה לספק שירות והשימוש בתשתיות משותפות, בין השאר בתחום התקשורת

תביעות פרטיות בענייני אובדן רווח וירידת ערך