אנרגיה ותשתיות

 

התוויית מבנה שוק אופטימאלי, מיתקנים חיוניים ותמחור.

אומדן סיכונים בפרויקטים, כולל BOT/PPP.

ייעוץ בנושא השקעות בחו”ל.

עמידה בראשות ועדות ממשלתיות, בתחומי הדלק והחשמל.