אומדן נזק

הפרות חוזה, מרמה/עבירות צווארון לבן וניירות ערך.

בניית מודלים כלכליים, סטטיסטיים ואקטואריים מורכבים ותרחישי “מה היה אילו”.

סיוע נלווה בקשר לעדויות מומחה ועדויות אחרות של הצד שכנגד.