שיתופי פעולה אקדמיים

שיתופי פעולה אקדמיים
(רשימה חלקית)

פרופ’ חיים בן-שחר, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ’ ראובן גרונאו, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ’ אבי בן בסט, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ’ שאול לאך, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ’ מוטי פרי, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ’ דוד ג’נסוב, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ’ ישי יפה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ’ דוד לבהרי, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ’ רפי מלניק, המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ’ חיים פרשטמן, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ’ עומר מואב, המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ’ אילן קרמר, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד”ר חדווה בר, בנק ישראל
ד”ר סיגל ריבון, בנק ישראל
אסנת פלד לוי, בנק ישראל
פרופ’ שמואל קנדל ז”ל, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ’ עובד יושע ז”ל, אוניברסיטת תל-אביב
ד”ר יניב ריינגוורץ, אוניברסיטת חיפה
Prof. Dennis Carlton, University of Chicago ,through the firm Compass Lexecon
Prof. Richard Grossman, Wesleyan University
Prof. Charles Manski, Northwestern University